Gibboner


Gibbonerna lever i skogarna i sydöstra Asien. De är långarmade som markattor och andra trädlevande apor, men är närmast släkt med de äkta människoaporna. Gibbonerna lever i familjer, där ungarna stannar hos föräldrarna tills dess att de blir könsmogna. Då ger de sig iväg för att söka efter en egen partner och ett område där de kan etablera ett revir.

Gibbonerna (Släktet Hylobates) har en kroppsbyggnad som har stora likheter med människoapornas, och ibland räknas de också till den gruppen. Huruvida gibbonerna räknas till människoaporna eller inte är knappast en biologiskt viktig fråga, utan snarare en rent praktisk angelägenhet. Här räknas inte gibbonerna till gruppen människoapor, men notera att de är så nära släkt, att de tillsammans förs till familjen Pongidae.

Världens gibboner

  • Släktet Hylobates
  • Svart gibbon H. concolor
  • Holockgibbon H. hoolock
  • Kloss gibbon H. klossi
  • Vanlig gibbon H. lar
  • Hårig gibbon H. pileatus
  • Siamang H. syndactylus

(Vanlig gibbon kallas ibland lar. Siamangen förs ibland till ett eget släkte, Symphalangus.)

I rutan förtecknas alla världens gibboner. De lever alla i sydöstra Asien. Arter som visar mycket nära släktskap med dagens gibboner hade tidigare en mycket vidare utbredning. Såväl i Europa som i nordligare delar av Asien har man funnit fossil från miocen och pliocen som bevisar detta.


Skriv en kommentar

Gibboner.se - För dig som vill lära dig mer om gibboner