Utseende hos gibboner


De flesta gibboner väger mellan fyra och åtta kilo, men siamangen är betydligt större. Den väger omkring 10 kilo. Längden är 70- 80 cm. Pälsen är tjock och färgen varierande mellan svart och ljust gulbrunt till grå. Pälsens färg är mycket varierande, både inom en art och mellan olika åldrar. Det gör att det kan vara mycket besvärligt att artbe5tämma gibbonerna. Holockgibbonen är t.ex. grå vid födseln, men når den sedan blir konsmogen, blir honan kastanjebrun och hannen svart. Den svarta gibbonen föds ljust gulbrun, men blir allt svartare, när den nalkas puberteten; därefter förblir hannen svart, medan honan åter går mot ljust gulbrunt. Gibbonens tjocka päls har en viktig funktion. I bergen blir det mycket kallt under vinternätterna och då är den tjocka vinterpalsen ett oumbärligt skydd mot kylan.

Ansiktet är i allmänhet naket och starkt pigmenterat, ibland omgivet av ett mer eller mindre tjockt skägg. Näsan är framskjutande, näsöppningarna väl åtskilda och sidoriktade. Tänderna är små, men hörntänderna långa och kraftiga. Hannen och honan är lika stora. De yttre könsorganen är små och döljs av hår.


Skriv en kommentar

Gibboner.se - För dig som vill lära dig mer om gibboner