Fortplantning hos gibboner


Då gibbonerna nästan enbart håller till i träden, lyckas man sällan observera deras sexuella beteende, och den mesta informationen härrör från djurparker.

Honorna föder en unge ungefär vart annat år, efter cirka 7 månaders dräktighet. Den nyfödda ungen, som väger ca 400 g, tar ett fast grepp i moderns päls och släpper inte taget de första månaderna. I början av sin tredje månad börjar ungen ströva runt själv, hela tiden övervakad av modern. Så småningom blir ungarna mer och mer oberoende, undersöker omgivningen. På sjunde eller åttonde månaden kan de röra sig med hjälp av enbart armarna. Under denna första del av livet börjar gibbonen ta kontakt med sina äldre syskon för att leka. De leker också med ungar som tillhör andra familjer, och det är genom imitation och tävling, genom att jaga och springa iväg från kamraterna, som den unge gibbonen lär sig att röra sig snabbt och säkert i sin naturliga omgivning. Ungarna blir könsmogna vid 5-7 års ålder.


Skriv en kommentar

Gibboner.se - För dig som vill lära dig mer om gibboner