Social organisation hos gibboner


I motsats till många andra apor lever inte gibbonerna i stora flockar i strikt organiserade hierarkier, utan i smågrupper, bestående av enskilda familjer. En typisk familj består av 2-6 individer, med en fullvuxen hanne, en fullvuxen hona och 1-4 ungar.

Familjegruppens storlek ger en uppfattning om gruppens ålder: yngre familjer består endast av det fullvuxna paret, äldre familjer av föräldrar och deras 3-4 olika gamla ungar. Familjen är monogam och stabil, varför de större ungarna antingen utesluts ur gruppen eller lämnar den frivilligt. En sådan ung gibbon börjar direkt leta efter en egen partner (som i sin tur har uteslutits ur sin familjegrupp). Efter en kort uppvaktning, som huvudsakligen består av rop, bildar de en ny familj. Ibland kan man finna ensamlevande individer, vilka oftast är äldre hannar, som inte längre kan försvara en familj, eller unga gibboner, som ännu inte hittat någon partner.

Gibbonerna har en stark revirkänsla. Varje par försvarar sitt område med hotfulla skrik, och dessa skrik är oftast tillräckliga för att hålla inkräktarna på avstånd. I extrema fall kan det emellertid uppstå riktigt blodiga strider. Reviret är inte särskilt stort. Varje familjegrupp försvarar ett område, som är tillräckligt stort för att föda hela familjen. Därför har en familj, som endast består av ett fullvuxet par, ett mindre revir än ett par med ungar. När ännu en unge föds, försöker föräldrarna utvidga reviret för att försäkra sig om mer föda.

Ett underligt förhållande är att en ung gibbon aldrig strövar särskilt långt bort. Den slår sig ofta ner i ett område som gränsar till föräldrarnas, vilket inom kort resulterar i, att en stor del av en skog bebos av gibboner, som är mer eller mindre besläktade.


Skriv en kommentar

Gibboner.se - För dig som vill lära dig mer om gibboner