Överlevnad och hot för gibboner


Genom att människan förstör skogarna och i hög grad reducerar gibbonernas naturliga livsmiljö har antalet minskat avsevärt. Enligt en räkning som gjordes 1958 fanns det omkring en kvarts miljon individer. År 1975 hade antalet minskat till drygt 100 000 djur, och om det fortsätter på detta sätt, kan en ytterligare nedgång medföra, att gibbonerna får föras upp på listan över utrotningshotade arter.

I syfte att förhindra en sådan katastrof har internationella överenskommelser ingåtts för att skydda gibbonerna. Det finns också lokala lagar, som förbjuder dödande och infångande av gibboner i kommersiella syften.


Skriv en kommentar

Gibboner.se - För dig som vill lära dig mer om gibboner